Inicio

Si desexas afiliarte ao Partido Popular podes facelo dende aquí. Tan só deberás seguir unhas sinxelas instrucións e descargar as fichas de afiliación necesarias que tamén podes atopar dende esta sección.

Requisitos:

  • Ser maior de idade.
  • Español e, neste caso, non militar en ningún outro partido, agás os residentes no extranxeiro que poderán estar afiliados a partidos afins ao Partido Popular.
  • Ser cidadán de algún país da Unión Europea. Nesta caso, pode simultanearse a militancia con partidos do seu ámbito nacional, sempre que sexa afins ao Partido Popular.
  • Coñecer e asumir os Estatutos do partido así como os seus principios de actuación.
  • Cumprimentar a ficha de afiliado e presentala na sede do partido da túa residencia. A ficha debe estar alavada por dous afiliados.

Opcións

Os vixentes Estatutos do partido establecen unha única figura, a do afiliado, con dúas modalidades:

  • Militante, con obrigación de cuota.
  • Simpatizante, sin obrigación de cuota.

Contacto:

Si o desexas podes chamarnos ao 678 434 911, onde che atenderemos gustosamente, ou ben si o prefires, podes solicitar información mediante o formulario de contacto da web ou ben enviarnos un correo electrónico a se.arbopadpp@arbopadpp.

» Descárgate as nosas Fichas de Afiliación:

Para afiliarte ao Partido Popular, descarga a túa ficha e preséntaa na sede máis próxima.

Residentes España

Residentes España

Para os residentes en España maiores de 18 anos.

Novas Xeracións

Novas Xeracións

Quenes teñan entre 16 e 28 anos, poden afiliarse a través de Novas Xeracións. Non se alcanzará a plenitude de dereitos ata os 18 anos.

Residentes no Extranxeiro

Residentes no Extranxeiro

Para os españois que residen fora do territorio español, existe un modelo diferente aos anteriores. Ficha de afiliación con domicilio censal.